Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Εκλογές 03.11.2019: Επίσημα Αποτελέσματα ΤΕΕ-ΑΜ. Ψήφοι, Έδρες, Σταυροδοσία, Κατάταξη Υποψηφίων


Συγκεντρωτικά Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας

Αποτελέσματα Νομού Δράμας

Αποτελέσματα Νομού Καβάλας

Κατάταξη Υποψηφίων - Εκλεγέντες σελ. 1

Κατάταξη Υποψηφίων - Εκλεγέντες σελ. 2

Κατάταξη Υποψηφίων - Εκλεγέντες σελ. 3

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Η Αφίσα μας και οι Υποψήφιοί μας!

Οι θέσεις μας και το Πρόγραμμά μας (2019-2023)Εισαγωγή:
Το ΤΕΕ με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκε σε ένα Μηχανισμό του Κράτους, συμμετέχοντας στο Πελατειακό Σύστημα της Πολιτικής και Οικονομικής εξουσίας. Ο άλλοτε κραταιός φορέας, παρεκκλίνοντας του αρχικού του ρόλου και μένοντας αδρανής απέναντι στις εξελίξεις που μαστίζουν το χώρο των Μηχανικών, οδήγησε τα μέλη του σε μια γενικευμένη απογοήτευση και αποστασιοποίηση, απονευρώνοντας ταυτόχρονα και τα Περιφερειακά του Τμήματα.
Τα «πρέπει» του ΤΕΕ όπως τα οραματίζεται η Παράταξή μας:
 • Το ΤΕΕ πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό και όχι μόνο «κατά τον ορισμό» Τεχνικό Σύμβουλο του κράτους και ειδικότερα της Τοπικής Κοινωνίας μέσω των Περιφερειακών του Τμημάτων. Πρέπει να παίρνει θέση στα τεχνικά ζητήματα, τονίζοντας τους προβληματισμούς του σχετικά με αυτά, καθώς και να σχολιάζει τον τρόπο διαχείρισης αυτών των έργων από τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές. Στόχος του ΤΕΕ πρέπει να είναι η ταύτιση με τις ανάγκες της κοινωνίας με σκοπό την ολοκλήρωση όσων γίνεται περισσότερων έργων υποδομής, λαμβάνοντας όμως υπόψη συνολικά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε όλες τις ομάδες πολιτών μας (αγωγός φυσικού αερίου, Ε61, Γέφυρα, Περιμετρική, Αξιοποίηση Στρατοπέδων, Αξιοποίηση καπναποθηκών κλπ).
 • Το ΤΕΕ πρέπει να συγκρούεται όταν αυτό απαιτείται, με την πολιτική, κεντρική ή τοπική, διοίκηση με μοναδικό σκοπό το όφελος των μελών του και της κοινωνίας. Να συμμετέχει στον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων ΕΣΠΑ με προτάσεις για τις ανάγκες της περιοχής, προτείνοντας παράλληλα και λύσεις προς την κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων καθώς και την επιχειρηματική ενίσχυση των μελών του.
 • Το ΤΕΕ (ΤΕΕ-ΑΜ) πρέπει  να προάγει τα μέλη του και όχι να τα απαξιώνει δηλώνοντας ότι δεν είναι ικανά να ανταπεξέλθουν σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή (π.χ. Γέφυρα).


Η ΟΡ.ΜΗ., η μεγαλύτερη παράταξη στο ΤΕΕ-ΑΜ, αντιλαμβανόμενη τη δυσκολία των περιστάσεων, έχοντας επιδείξει συνεχή δράση, συνέπεια και ευαισθησία απέναντι στον σύγχρονο Μηχανικό, θα συνδράμει με όλες τις δυνάμεις της στην ανατροπή της σημερινής φθίνουσας πορείας του ΤΕΕ-ΑΜ, με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αναλάβει:  


Επαγγελματικά – Ασφαλιστικά θέματα:

 • Ουσιαστική παρέμβαση σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Δήμου και τους Εργαζόμενους Μηχανικούς της Υπηρεσίας για την οριστική επίλυση του προβλήματος της Πολεοδομίας Καβάλας. Οι ανύπαρκτες αντιδράσεις της σημερινής διοίκησης του ΤΕΕ-ΑΜ και η αδιαφορία προς τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες της περιοχής μας, υπό το βάρος της κομματικής της υποχρέωσης, θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν. 
 • Καθιέρωση προγραμματισμένης τακτικής ενημέρωσης του ΤΕΕ-ΑΜ για προβλήματα μεμονωμένων μελών ή ομάδων στον εργασιακό τους τομέα.
 • Συνεργασία με άλλα Περιφερειακά Τμήματα (ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδος) καθώς και με την Κεντρική Διοίκηση για οργανωμένες πανελλαδικές δράσεις διεκδίκησης των αυτονόητων δικαιωμάτων μας (επαγγελματικά, ασφαλιστικά, φορολογικά θέματα).
 • Έρευνα σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία στους Μηχανικούς στην Ανατολική Μακεδονία. Έρευνα τάσεων αγοράς της Περιφέρειας. Διοργάνωση ημερίδων πάνω στις νέες τάσεις, ώθηση προς εφαρμογή  καινοτόμων δράσεων στην περιοχή μας.
Επιμόρφωση – Ενημέρωση:
 • Διαρκής επιμόρφωση των μελών μέσω σεμιναρίων και ημερίδων, προώθηση της Επιστήμης, της Τεχνικής και της Τεχνολογίας με στενή συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης και το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
 • Επιμόρφωση των νέων συναδέλφων αμέσως μετά την εγγραφή τους, μέσα από «Mentoring Nέων Mηχανικών».
 • Επανέκδοση σε ηλεκτρονική μορφή του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ-ΑΜ.
 • Αναζήτηση και προβολή των Συναδέλφων που διαπρέπουν επαγγελματικά,  επιστημονικά και ερευνητικά.

ΤΕΕ ΑΜ και Κοινωνία:
 • Ουσιαστικότερη θεσμική εκπροσώπηση του ΤΕΕ-ΑΜ σε Συμβούλια και Επιτροπές της Αυτοδιοίκησης, τηρώντας αυστηρά τον κώδικα δεοντολογίας των εκπροσωπήσεων (τρόπος επιλογής εκπροσώπων, «λογοδοσία» σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ).
 • Δραστικές αλλαγές στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων και νέο τρόπο συγκρότησης (π.χ. υπεύθυνος συντονιστής να είναι ένα μέλος της Αντιπροσωπείας το οποίο θα ασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα με το συντονισμό της Επιτροπής).
 • Καθιέρωση «Ημέρας του ΤΕΕ-ΑΜ»  στην Καβάλα και στη Δράμα όπου θα προβάλλεται το έργο του ΤΕΕ-ΑΜ και θα ενημερώνονται οι πολίτες για το θεσμικό του ρόλο. 
 • Εξειδικευμένη ενασχόληση με θέματα Υποδομών (όπως Κάθετοι άξονες, Ε61, Εμπορικό Λιμάνι Καβάλας, Σιδηρόδρομος στην Ανατολική Μακεδονία, Φυσικό Αέριο κ.α), Ποιότητας Ζωής, Ενέργειας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με κεντρικό άξονα το αναπτυξιακό Δίπολο Δράμας-Καβάλας. Συμβουλευτική χρήση των αποτελεσμάτων.
 • Η θεματολογία της Ημερήσιας Διάταξης της Αντιπροσωπείας (πέραν των εσωτερικών θεμάτων) να αποτελεί θέμα συζήτησης και προβληματισμού των τοπικών κοινωνιών (δηλαδή θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, υποδομών, περιβάλλοντος, σημαίνοντα για την τοπική κοινωνία, ΜΜΕ κ.λ.π). Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και καθημερινές συνήθειες, μέσω ημερίδων που απευθύνονται εκτός από Μηχανικούς και σε απλούς πολίτες της Καβάλας και της Δράμας και που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας.
 • Συμμετοχή του ΤΕΕ-ΑΜ στην έκθεση KAVALAEXPO με στόχο την ενημέρωση του πολίτη σε θέματα καθημερινότητας που άπτονται του ρόλου του ΤΕΕ.


Λειτουργία ΤΕΕ-ΑΜ:
 • Πλήρης διαφάνεια. Ανάρτηση όλων των πρακτικών των συνεδριάσεων και αποφάσεων της ΔΕ και της Αντιπροσωπείας στη σελίδα του ΤΕΕ-ΑΜ, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση όλων των μελών μας.
 • Διαφανής τρόπος ανάθεσης Πραγματογνωμοσυνών.
 • Εξωστρέφεια ΤΕΕ-ΑΜ. Ελληνική επιχειρηματικότητα και εξαγωγική δραστηριότητα με γειτονικές χώρες και συνδιοργάνωση ημερίδων. Συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους Μηχανικών Καβάλας και Δράμας και από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων με τις Διοικήσεις των Δήμων της Περιφέρειας.
 • Επαναφορά του ρόλου της Αντιπροσωπείας ως ανώτατου θεσμικού οργάνιου του ΤΕΕ-ΑΜ μετά τη συστηματική απαξίωσή της τα τελευταία χρόνια από τις απερχόμενες διοικήσεις.
Υποστηρικτικές Λειτουργίες ΤΕΕ-ΑΜ:
 • Οργάνωση και υποστήριξη γραφείου επαγγελματικών συμβουλών για τους Μηχανικούς από  Ομάδα Εργασίας που θα καθοριστεί εξαρχής, είτε στο ΤΕΕ σε καθορισμένες ώρες είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (για θέματα έργων και μελετών, φορολογικών ζητημάτων, νομική υποστήριξη).
 • Θέματα καθημερινότητας Μηχανικού (εύκολη πρόσβαση στη Νομοθεσία → νόμοι ανά κατηγορία σε βάση δεδομένων του ΤΕΕ, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών → ηλεκτρονικά αρχεία, φόρουμ συζήτησης μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ). 
 • Αξιοποίηση και ελεύθερη διάθεση του ήδη ψηφιοποιημένου αρχείου πράξεων διοίκησης των ΥΔΟΜ Νομών Καβάλας και Δράμας και ολοκλήρωση του έργου αυτού.
 • Διάθεση (πρόσβαση) όσων ψηφιοποιημένων αρχείων, σχετικά με το ελευθερο επάγγελμα του Μηχανικού, έχουν ολοκληρωθεί (π.χ αρχείο έντυπων Πολεοδομικών αδειών, ιστορικού αρχείου διανομών-αναδασμών, όρων δόμησης κλπ) σε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες.

Το Όραμά μας:

      Η «ΟΡ.ΜΗ» έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις που αφορούν την Επιστήμη του Μηχανικού αλλά και στο ρόλο που αυτός μπορεί να διαδραματίσει στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι πιστεύει ότι μπορεί να συνεισφέρει στην αναβάθμιση του ρόλου του ΤΕΕ ως θεσμικού οργάνου έχοντας ως οδηγό την προαγωγή τεχνικών, πρακτικών και κοινωνικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών που συμβαδίζουν με την ανάγκη της εποχής μας  για ένα νέο-βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

      Η «ΟΡ.ΜΗ» θα εργαστεί προωθώντας  πνεύμα συνεργασίας, σύμπνοιας και σύμπλευσης μεταξύ των Συναδέλφων Μηχανικών, πιστεύοντας ότι η κάθε ειδικότητα Μηχανικού και η κάθε παράταξη μπορούν να προσφέρουν το δικό τους πολύτιμο λιθαράκι στον κοινό αγώνα για πρόοδο και ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών.    

Για την παράταξη «ΟΡ.ΜΗ»
Η ομάδα προγράμματος 29.10.2019

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019

Βιογραφικά Υποψηφίων για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ (Νομός Δράμας) 2019


Ερμείδης Ιωάννης
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης. 
Γεννήθηκε στη Δράμα το 1985.
Απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
Εργάστηκε στο Τεχνικό Γραφείο της εταιρείας «MAINTHERM ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ».
Σήμερα είναι Ελεύθερος επαγγελματίας.
Είναι η 1η του συμμετοχή σε εκλογές του ΤΕΕ.

Τσιμπρικίδου Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός. 
Απόφοιτη του University of Portsmouth UK από όπου απέκτησε τα πτυχία BA Honours of Arts in Architecture και Diploma in Architecture.
Δραστηριοποιείται ως ελεύθερη επαγγελματίας από το 2001. Συμμετείχε σε ομάδα εργασίας για την επιτροπή ερευνών του ΑΠΘ με θέμα: «Διεύρυνση και ανάδειξη της παραλιακής ζώνης της Καλαμαριάς». Βραβεύτηκε στον διαγωνισμό για την ανάπλαση και τον εξωραϊσμό της πρόσοψης του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου Δράμας (conceptual design & μελέτη εφαρμογής). Από το 2003 διατηρεί τεχνικό γραφείο και δραστηριοποιείται σε Δράμα και Καβάλα με αντικείμενο κυρίως την εκπόνηση μελετών και κατασκευών κτιριακών έργων, το conceptual design αρχιτεκτονικών και μελετών διακόσμησης καθώς και την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Εκλεγμένο Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ στις περιόδους 2010-2013 (με την παράταξη ΔΚΜ) & 2016-2019 με την παράταξη "ΟΡ.ΜΗ".
Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ ΑΜ την περίοδο 2016-2017.
 
Είναι η 3η της συμμετοχή σε εκλογές ΤΕΕ.


Χαραλαμπίδου Μαρία
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών.
Απόφοιτη της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ με εξειδίκευση στη Μηχανοτρονική και τα Συστήματα Αυτοματισμών. Υποψήφια Διδάκτορας στο ΔΠΘ με ερευνητικό πεδίο τα «Συστήματα Ασφάλειας Ανοιχτού Χώρου με Χρήση Ασύρματων Δικτύων Αισθητηρίων».
Από το 2012 εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενη σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού και πιστοποιήσεων (Τεχνικός Ασφαλείας, Σύμβουλος ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, κλπ.), υπηρεσίες μελετών Μέσων Μεταφοράς (χερσαίων), Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού, Ηλεκτρολογικών, Μηχανολογικών μελετών καθώς και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Διαχείρισης Αποβλήτων, Οργάνωσης Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων και μη Επικίνδυνων Αποβλήτων. Εκλεγμένο Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ στην περίοδο 2016-20199 με την παράταξη "ΟΡ.ΜΗ". Μέλος της Δ.Ε του ΠΣΔΜΗ-ΑΜ. Είναι η 2η της συμμετοχή σε εκλογές ΤΕΕ.Χατζηαλεξιάδης Αλέξανδρος
Ηλεκτρολογος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Γεννήθηκε στη Δράμα το 1989. Απόφοιτος του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στα «Αιολικά Συστήματα Ενέργειας», με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde (Γλασκώβη). Εργάστηκε δύο χρόνια ως εκπαιδευτής ενηλίκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Ψηφιακής Λογικής και Σχεδίασης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρικών Μηχανών. Από το 2018 εργάζεται στην εταιρεία «Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε». στο Τμήμα Συναρμολόγησης μπαταριών λιθίου ως Μηχανικός Ανάπτυξης. Είναι η 1η του συμμετοχή σε εκλογές του ΤΕΕ.